Specjalista ds. Jakości i Procesów

2019-12-02T11:41:00+00:001 października 2019|Archiwalne|

Wonga.com to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. W Polsce działamy od 2012 roku. Dynamicznie się rozwijamy i powiększamy nasz zespół.

Opis zadań

 • Podejmowanie aktywnych działań w tworzeniu systemu kontroli wewnętrznej
 • Identyfikowanie nieprawidłowości i ocena procesów funkcjonujących w organizacji
 • Prezentowanie i omawianie wyników kontroli oraz rekomendowanie działań usprawniających, zapobiegawczych i naprawczych
 • Weryfikowanie poprawności komunikatów wysyłanych do klientów Wonga, w szczególności wiadomości oraz reklam
 • Sprawdzanie treści zawartych na stronach internetowych Wonga oraz ich zgodności z obowiązującymi procesami, procedurami i oferowanymi produktami
 • Kontrolowanie procedur i regulaminów obowiązujących w spółce
 • Ścisła współpraca z Departamentem Prawnym i Compliance

Wymagania

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w obszarze finansowym, bankowym, ubezpieczeniowym lub konsultingu
 • Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w audycie wewnętrznym lub compliance
 • Znajomość procesów obsługi klienta i komunikacji z klientem lub wsparcia sprzedaży w w/w branżach
 • Umiejętność analitycznego myślenia – analizowania trendów, nieprawidłowości, wnioskowania na podstawie dostępnych danych, wyciągania wniosków biznesowych w postaci rekomendacji
 • Zdolność samodzielnego poszukiwania nowych źródeł danych i analizowania procesów biznesowych pod kątem podnoszenia ich efektywności
 • Dobra znajomość MS Office (Excel, Word i Power Point)
 • Doświadczenie w redagowaniu procedur i regulaminów
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Dociekliwość i dokładność

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju w dynamicznie rosnącej firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (opieka medyczna, lektoraty językowe, karta Multisport lub bilety ZTM, szkolenia, śniadania firmowe, eventy)
 • Wygodną lokalizację miejsca pracy blisko metra przy Polu Mokotowskim

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.com lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego USA i RPA na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (10 lat). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.