Specjalista ds. Customer Experience

2019-09-18T13:49:04+00:0016 sierpnia 2019|Archiwalne|

Wonga.com to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. W Polsce działamy od 2012 roku. Dynamicznie się rozwijamy i powiększamy nasz zespół.

Opis zadań

 • Wsparcie w prowadzeniu badań oraz raportowanie badań satysfakcji klientów i badań jakości obsługi klientów, w tym NPS, CSAT, FTR, CES (wszystkie kanały kontaktu z klientem)
 • Telefoniczny kontakt z klientami firmy w celu dokonywania pogłębionych analiz satysfakcji
 • Sporządzanie raportów ilościowych i jakościowych dotyczących wypowiedzi klientów zebranych w ramach realizacji badań satysfakcji klientów (ogólnych oraz w podziale, z uwzględnieniem obszarów operacyjnych)
 • Identyfikacja obszarów do poprawy, wypracowanie oraz rekomendacje zmian procesów wewnętrznych
 • Współpraca z Działem Operacji i Działem Windykacji, w tym z kierownikami zespołów oraz trenerami wewnętrznymi w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu obsługi klienta we wszystkich kanałach kontaktu (w tym również rekomendacje dotyczące poszczególnych pracowników po badaniach satysfakcji poobsługowej)
 • Spotkania z Departamentem Rozwoju Produktu – monitorowanie wdrażania poprawek systemowych
 • Prowadzenie repozytorium problemów zgłaszanych przez klientów oraz ich dystrybucja
 • Promowanie podejścia Customer Experience w ramach firmy, w tym propozycje/przygotowanie artykułów do Intranetu

Od kandydatów oczekujemy

 • Dobrych zdolności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązywaniu relacji z klientem (zewnętrznym i wewnętrznym)
 • Swobody i elastyczności w prowadzeniu rozmów telefonicznych
 • Proaktywnej postawy, inicjatywy w relacjach z klientem wewnętrznym
 • Umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz w odniesieniu do obowiązujących procesów
 • Odpowiedzialności
 • Umiejętności konstruktywnego wyrażania swoich poglądów
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju w dynamicznie rosnącej firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (opieka medyczna, lektoraty językowe, karta Multisport lub bilety ZTM)

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.