Product Manager

2022-11-09T16:29:13+00:0016 maja 2022|Archiwalne|

 

Wonga is a digital finance company, with a vision to conquer the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

Due to the dynamic development, we are looking for a candidate for the position of a .Net Developer.

Enterprising. Entrepreneurial. Exciting. That’s us. How about you?

 

Product Manager

We’re looking for a Product Manager to join our Product Management team in Wonga’s Payments Department. Since last year, we’ve been building a new team of Product Managers. Our goal is to build best-in-class products, elevate the product strategy and fast delivery to the market.

Our business and team are growing really fast. That’s why we’re looking for YOU!

About you

 • Experience: 2-year experience as a Product Manager in Financial Industry
 • Salary: base salary + salary review every 12 months
 • Required skills: knowledge of payment industry  (Cards Debit/Credit would be additional advantage); fluent English; experience in Agile
 • Location: Warsaw, remotely in Poland, remotely in the EU

Your responsibilities

 • Co-creating new business concepts / strategies and working on product development
 • Concept development and its implementation in the area of ​​value proposition/ product for the end customer
 • Co-creating an innovative business model based on mobile app payment tool
 • Development of new tools and functionalities to automate processes, including sales processes and customer service
 • Active participation in the process of selecting services / product providers and business partners
 • Cooperation with dedicated Wonga.pl Departments in order to ensure compliance, product design, privacy policy, data processing (GDPR), etc.
 • Acquisition, evaluation and implementation of external solutions for KYC, AML

We expect you to have:

 • Must-have) At least 2 years of experience as a Product Manager
 • (Must-have) Experience in managing product(s) in Financial Industry (preferably cards)
  (Must-have) Excellent command of written and spoken English
 • Experience and understanding of Agile methodologies
 • Good understanding of product design and validation
 • Strong analytical skills, ability to research and to derive insights from large amounts of data
 • Strong critical thinking and problem-solving abilities, questioning the status quo and assertively striving to implement new solutions

Perks & Benefits

 • Meaningful work in a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values
 • Attractive compensation package
 • Sports card (Multisport)
 • Private health insurance package
 • Support for your growth – a head/manager’s budget available to every employee
 • Various internal initiatives: webinars, knowledge sharing sessions, well-being program
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Work location next to Pole Mokotowskie

What’s in it for you?

 • You’ll have ownership on shaping innovative financial products
 • You’ll have an impact on our newest products
 • You’ll have a possibility to scope the role: you will have a high degree of autonomy, room for experimenting and questioning the status quo
 • You’ll have a chance to build the product mindset within the company
 • You’ll receive lots of knowledge and support from your Product Management Team
 • You’ll give and receive regular feedback from people you cooperate with and from your leader. Your leader will deeply care about your development: you’ll meet every 3 months to discuss your progress and share feedback
 • You’ll enjoy flexplace: work remotely whenever you need to, take a break during working hours, or take a workation

What will happen next?

 • You will receive an email from our recruitment team if your application matches our requirements.
 • If your application meets criteria we will meet at several online interviews to meet other team members

If you feel this job opportunity fits you, do not hesitate to contact us!

 

marika.stolarska@wonga.pl or rekrutacja@wonga.pl

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.