.NET Developer

2022-05-16T14:24:38+00:0031 marca 2022|Archiwalne|

 

Wonga is a digital finance company, with a vision to conquer the world of financial services using technology. We offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses. The Polish business was launched in October 2012 and is based in Warsaw.

Due to the dynamic development, we are looking for a candidate for the position of a .Net Developer.

Enterprising. Entrepreneurial. Exciting. That’s us. How about you?

 

.NET Developer

How do we work

Our core product has been operating on the market for 9 years. From the very beginning, we have been working in Agile SCRUM mode and we have extensive experience in this methodology. We have a full CI / CD process with test environments, support from a dedicated QA team, code-reviews and regular releases.

We believe in partnership! It means that we give a lot of opportunities to work independently as well as to make joint decisions. We trust each other and we feel responsible for the projects in which we participate.

We work remotely or in hybrid mode agreed directly with the manager depending on the current needs.

About you

The person we are looking for will work on the maintenance and development of the current distributed system in SOA architecture, as well as on creating a new system based on microservices, serverless, .net core or AWS.

We expect 70/30 dev/maintenance work.

Help us implement best practices in our product development and bring your ideas to start projects that will move Wonga to the new level!

Remuneration

We offer monthly salary between 15 000 – 20 000 PLN (depending on your experience) on B2B contract.

What we offer

 • Possibility to grow in a dynamic, fast developing company with a culture based on cooperation, mutual respect and making an actual impact on business
 • Friendly working environment
 • Possibility to create new solutions and implement your ideas
 • Flexible working hours and possibility to work remotely
 • Sport subscription
 • Private healthcare
 • Well-Being program which has been awarded in the Power of Attraction contest in 2021😊

Our office offers

 • Free coffee & tea
 • Two playrooms (Play Station, Fuss ball, Board games, Chess, Punching bag, Table tennis)
 • Bike parking
 • Shower
 • Fresh fruits
 • In-house trainings
 • No dress code
 • Possibility to take your dog to the office

Desired Skills and Experience

Must have

 • Strong knowledge of C#, .Net Framework/Core
 • Experience in building back-end applications

Nice to have

 • Knowledge of SOA
 • Familiarity with APIs (REST/SOAP)
 • Experience in developing asyncronous services
 • Distributed and cloud systems experience is a big plus

Soft Skills

 • Ownership
 • Ability to prioritize tasks
 • Consistency and coherence
 • Attachment to details
 • Logical thinking
 • Paying attention to deadlines
 • Openness to receive and share feedback

Recruitment Process

 • 1st Interview – Phone call / Video call with HR Business Partner (30 minutes)
 • 2nd Interview – Online Meeting with Tech Team Leader and Senior Developer (1,5 hour

If you feel this job opportunity fits you, do not hesitate to contact us!

 

Marika Stolarska

HR Business Partner

Mob. +48 574 060 005

marika.stolarska@wonga.pl or rekrutacja@wonga.pl

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.