Mobile Automation QA Engineer

2020-09-28T15:58:14+00:006 sierpnia 2020|Archiwalne|

We’re a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology. We currently offer simple, transparent and flexible services for consumers and businesses.

We’ve achieved a lot by focusing on our customers, but there’s still much to do. We have ambitious plans for the future, and we need people with the skills, experience, ideas and above all attitude who can help us create even more compelling products.

We want to do more. Enterprising. Entrepreneurial. Exciting. That’s us. How about you?

 

Mobile Automation QA Engineer

Workplace: Warszawa

We are looking for a Mobile Automation QA Engineer with a solid background in writing and executing automated tests for mobile applications. We require a specialist that will be able to build automation framework for testing our product on mobile devices.

Key responsibilities

 • Developing test plans and test cases for mobile applications and web sites
 • Building a scalable automation framework
 • Writing and debuging test scripts
 • Building and maintaining automated test cases suite and Jenkins test jobs
 • Executing test plans to support product testing and verification
 • Working with QA team members to develop automated API tests and SQL Scripts for product testing
 • Understanding feature requirements and break them down into test cases
 • Reporting and tracking defects using Jira
 • Working together with engineering team to find and replicate defects

The ideal candidate will have

 • At least 3 years of experience in testing
 • Previous experience in test automation is a must
 • Experience in writing automated tests for mobile devices is a big plus
 • Basic knowledge/experience in at least one of the object-oriented programming languages
 • Willingness to self-study and develop in Test Automation area
 • Experience in writing of SQL scripts
 • Very good command of English
 • Open mind and proactive attitude
 • High interpersonal and teamwork skills

What do we offer for the ideal candidate

 • Meaningful work in a digital finance company, with a vision to disrupt the world of financial services using technology.
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values
 • Attractive compensation package 10000 – 16000 PLN gross (employment contract) per month
 • Standard benefits such as medical insurance, sports card, fruits
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Work location next to Pole Mokotowskie.

 

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.