Lider Zespołu Sprzedaży i Obsługi Klienta

2020-05-05T11:36:45+00:006 lutego 2020|Archiwalne|

Wonga to lider branży finansów online w Polsce, oferujący dostępne w internecie pożyczki gotówkowe dla zwykłych ludzi. Firma wielokrotnie nagradzana, konkurująca z powodzeniem ze znaczącymi instytucjami finansowymi. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego. Zaawansowane technologie sprawiają, że proces jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się online w czasie rzeczywistym.

Będziesz zajmować się

 • zapewnieniem ciągłości przepływu procesów operacyjnych
 • zarządzaniem ruchem telefonów wychodzących i przychodzących
 • zarządzaniem ruchem na infolinii przez pryzmat maksymalizacji wyników sprzedażowych
 • zarządzaniem kampaniami sprzedażowymi
 • definiowaniem i kontrolowaniem baz sprzedażowych
 • monitoringiem ilościowym oraz jakościowym we wszystkich kanałach obsługi
 • raportowaniem wyników
 • rozwijaniem i utrzymywaniem narzędzi podnoszących konwersję sprzedażową
 • aktywnym udziałem w kreowaniu i rozwijaniu produktów i promocji
 • zarządzaniem zespołem, motywowaniem podległych pracowników

Kogo szukamy osoby z minimum 2-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku lub ugruntowanym doświadczeniem sprzedażowym w sprzedaży telefonicznej

 • z wiedzą na temat zasad funkcjonowania i obsługi systemów telekomunikacyjnych w Call Center
 • posiadającej umiejętność organizowania pracy własnej oraz zespołu
 • z umiejętnością motywowania innych,
 • zorientowanej na potrzeby klienta
 • z umiejętnościami analizy i weryfikacji zgłaszanych problemów
 • przywiązującej wagę do szczegółów
 • odpowiedzialnej i zaangażowanej
 • terminowo wywiązującej się z obowiązków
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2 będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (opiekę medyczną, lektoraty językowe, kartę Multisport lub bilety ZTM)
 • ścieżkę kariery w obsłudze klienta z jasnym planem wzrostu wynagrodzenia, jak i możliwości rozwoju w ramach całej organizacji
 • wygodną lokalizację miejsca pracy przy Polu Mokotowskim, blisko metra.

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.