Kierownik_czka ds. Wsparcia IT / Administrator_ka Systemów Informatycznych 

2024-01-16T14:41:11+00:0016 stycznia 2024|Aktualne, Oferty pracy|

Wonga.pl to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego. W Polsce działamy od 2012 roku. W tym roku obchodzimy 12 urodziny. 


Wyróżnia nas:

 • Otwarta komunikacja: mówimy wprost
 • Tolerancja i otwartość: głowy mamy otwarte na inny punkt widzenia
 • Sukcesy i porażki – razem świętujemy, razem się smucimy
 • Brak rywalizacji między sobą, ale silna rywalizacja z konkurentami na rynku
 • Szanujemy się nawzajem i zawsze zakładamy dobrą wolę drugiej osoby
 • Możemy być w pracy „sobą”. Nie mamy dress codu, nie wchodzimy w żadne role
 • Lubimy spędzać czas ze sobą

Wonga została trzykrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC jako jedna z firm, dla których etyka jest kluczowym elementem działalności. Budujemy organizację opartą na zgranym i lubiącym się zespole i spełnionych, zaangażowanych pracownikach. Wszystkich pracowników traktujemy równo niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy stanowiska. 

Kierownik_czka ds. Wsparcia IT / Administrator_ka Systemów Informatycznych  

 Zakres obowiązków

 • Zarządzanie oraz udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie powierzonych im zadań
 • Zarządzenia środowiskiem Microsoft 365 i Windows Server (tj. dyski sieciowe, sieci, AD, SFTP, AADC/Entra Connector, SCCM, WSUS)
 • Azure – nadawanie uprawnień, konfiguracja Azure SSO itp.
 • Zarządzanie procesami i procedurami w obszarze Workplace Support
 • Dbałość o patchowanie środowisk opartych o Windows tj. Server i Endpoint;
 • Zarządzanie Intune oraz SCCM (tj. tworzenie paczek z oprogramowaniem, aktualizacja modułów, obrazy rozruchowe, paczki z driverami, tworzenie polityk enrollmentu itp.)
 • Zarządzanie oraz tworzenie polityk grupowych (GPO)
 • Zarządzanie kontrolą dostępów do zasobów wewnętrznych
 • Administracja VMWare we współpracy z firmą zewnętrzną (tj. tworzenie nowych maszyn, rozbudowa maszyn istniejących, troubleshooting)
 • Obsługa oraz zarządzanie systemem backupowym Veeam
 • Administracja infrastrukturą fizyczną (serwery fizyczne, firewall Fortigate, Switche Ubiquiti, UPS, wszelkie prace konserwacyjne w serwerowni firmy, troubleshooting powyższych urządzeń)
 • Wsparcie zespołu bezpieczeństwa przy wdrożeniach systemów oraz troubleshooting
 • Ścisła współpraca z biznesem w zakresie wsparcia przy projektach ogólnofirmowych lub podczas wdrażania nowych rozwiązań
 • Proaktywne proponowanie zmian mających na celu usprawnienie działania firmy oraz optymalizację kosztów
 • Prowadzenie rozmów z zewnętrznymi dostawcami nt. sprzętu, rozwiązań technologicznych i data center
 • Rozwiązywanie codziennych problemów użytkowników (helpdesk), doraźna naprawa komputerów oraz oprogramowania
 • Administracja systemu Jira i Confluence, obsługa zgłoszeń od użytkowników
 • Pomaganie użytkownikom z rozwiązywaniu problemów IT
 • Rozwiązywanie problemów oraz aktualizowanie systemu Comarch Optima
 • Ustalenia standardów sprzętu w firmie
 • Motywowanie współpracowników i planowanie ich rozwoju

 Mamy też kilka wymagań

 • Min. 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania obszarem IT i administracji Windows Server
 • Bardzo dobra znajomość Hyper-V oraz VMWare
 • Solidne doświadczenie w pracy ze środowiskiem Windows, Windows Server Office 365 oraz Active Directory
 • Znajomość SCCM oraz Intune, w zakresie obsługi oraz tworzenia polityk aplikacji, bezpieczeństwa, konfiguracyjnych i compliance
 • Umiejętność poruszania się po urządzeniach sieciowych tj. Firewall, switche, APs oraz zarządzania serwerem DNS/DHCP
 • Znajomość na poziomie administracyjnym Jira oraz Confluence
 • Znajomość Entra ID, umiejętność obsługi Identity oraz tworzenia Azure SSO
 • Umiejętność sprawnego poruszania się po AD w celu tworzenia obiektów, polityk GPO itd.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, umożliwiające współpracę z innymi oraz budowanie trwałych relacji z klientami i współpracownikami
 • Umiejętności w identyfikowaniu problemów, proponowaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji 
 • Znajomość systemu Veeam na poziomie troubleshootingu
 • Ogólna znajomość rynku w celu ustalania standardów w sprzęcie
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Terminowość, umiejętność pracy z deadline’ami
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej (min. B2)

Mile widziane

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
 • Doświadczenie w instytucji finansowej lub bankowości 
 • Wykształcenie wyższe 
 • Znajomość systemu Ubuntu 
 • Łatwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację 

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Hybrydowy tryb pracy
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna enel-med oraz dofinansowanie karty multisport, platforma kafeteryjna)
 • Dogodna lokalizacja przy Polu Mokotowskim 
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród otwartych i pomocnych ludzi
 • Praca w firmie, która stawia na budowanie wyrazistej kultury organizacyjnej
 • Możliwość budowania swojej ścieżki kariery w dynamicznie rosnącej firmie o silnych wartościach osadzonych we współpracy i wzajemnym szacunku.   

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.