Kierownik Zespołu Rachunkowości (umowa na zastępstwo na min. 1,5 roku)

2020-06-15T14:27:23+00:0014 maja 2020|Archiwalne|

Wonga.pl to lider branży finansów online w Polsce, oferujący dostępne w internecie pożyczki gotówkowe dla zwykłych ludzi. Firma wielokrotnie nagradzana, konkurująca z powodzeniem ze znaczącymi instytucjami finansowymi. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego.

Zakres zadań

 • Prowadzenie księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości i wytycznymi grupy kapitałowej
 • Nadzór nad poprawnością działania procesów finansowych, w tym w szczególności kontroli przepływów finansowych, płatności faktur, rozliczeń z pracownikami oraz rozrachunków publiczno- prawnych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych
 • Nadzór nad projektowaniem, wdrażaniem i bieżącą realizacją kontroli wewnętrznych w obszarze rachunkowości
 • Analiza wyników finansowych spółki
 • Ocena planowanych działań z punktu widzenia bieżących wyników finansowych oraz budowania wartości firmy
 • Rekomendowanie oraz współpraca przy implementacji procesów podnoszących wydajność procesów biznesowych
 • Kontakty z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności: GUS, US, firmy audytorskie, instytucje finansowe i płatnicze

Ofertę kierujemy do kandydata, który:

 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości, w tym minimum 2-letni staż pracy w dziale księgowym/finansowym w spółce branży finansowej;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Posiada wyższe wykształcenie (preferowane kierunki to finanse, rachunkowość)
 • Posiada doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych i bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu księgowości oraz rachunkowości finansowej
 • Współpracował bezpośrednio z zarządem lub dyrektorem finansowym
 • Posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel), mile widziana znajomość obsługi systemu Comarch ERP Optima
 • Prezentuje szczególną staranność i skrupulatność w wykonywaniu pracy
 • Przestrzega wyznaczonych celów i zadań, jest terminowy, samodzielnie poszukuje rozwiązań
 • Zna język angielski na poziomie komunikatywnym (dodatkowy atut)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny
 • możliwość rozwoju w dynamicznie rosnącej firmie i młodym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy
 • wygodną lokalizację miejsca pracy w centrum miasta przy Polu Mokotowskim
 • możliwość pracy zdalnej
 • jesteśmy firmą, przyjazną klientom i pracownikom, z certyfikatem Etycznej Firmy

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.