Kierownik zespołu administracji i komunikacji wewnętrznej

2020-07-06T12:03:15+00:0018 czerwca 2020|Aktualne, Archiwalne|

Wonga.pl to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego.

W Polsce działamy od 2012 roku. Od momentu powstania Wonga rozwija swoją niepowtarzalną kulturę. Wyróżnia nas:

 • Otwarta komunikacja: mówimy wprost;
 • Tolerancja i otwartość: głowy mamy otwarte na inny punkt widzenia;
 • Sukcesy i porażki – razem świętujemy, razem się smucimy;
 • Brak rywalizacji między sobą, ale silna rywalizacja z konkurentami na rynku;
 • Szanujemy się nawzajem i zawsze zakładamy dobrą wolę drugiej osoby;
 • Możemy być w pracy „sobą”. Nie mamy dress codu, nie wchodzimy w żadne role;
 • Lubimy spędzać czas ze sobą.

Wonga została dwukrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC jako jedna z firm, dla których etyka jest kluczowym elementem działalności. Budujemy organizację opartą na zgranym i lubiącym się zespole i spełnionych, zaangażowanych pracownikach. Wszystkich pracowników traktujemy równo niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy stanowiska.

Aktualnie poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko:

 

Kierownik zespołu administracji i komunikacji wewnętrznej

Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz

 • zarządzać naszym biurem tak, żeby czas w nim spędzony był nie tylko produktywny, ale też żeby było przyjemnie i wesoło
 • nadzorować pracę podległego zespołu (pracownicy recepcji)
 • dbać o wygląd biura
 • zaopatrywać koleżanki i kolegów w artykuły niezbędne do pracy i do funkcjonowania biura
 • organizować spotkania integracyjne oraz wewnętrzne eventy
 • prowadzić komunikację wewnętrzną
 • organizować pracę firm współpracujących (np. firm remontowo-budowlanych, serwisowych itp.)

Kogo szukamy?

Od kandydatów oczekujemy:

 • relacyjności: w Wonga dużo ze sobą rozmawiamy
 • doświadczenia w organizowaniu pracy własnej oraz zespołu
 • umiejętności podejmowania decyzji: promujemy samodzielność
 • umiejętności motywowania innych
 • odpowiedzialności i zaangażowania: sami tacy jesteśmy
 • kreatywności i chęci do wymyślania aktywności, które umilą pracę w biurze
 • umiejętności pisania informacji do komunikacji wewnętrznej (mamy wewnętrzny newsletter)
 • doświadczenia w planowaniu i zarządzaniu budżetem
 • dokładności i staranności
 • mile widziana umiejętność posługiwania się CMS (mamy intranet)
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego budowania komunikacji wewnętrznej w firmie będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju w dynamicznie rosnącej firmie i młodym zespole;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • wygodną lokalizację miejsca pracy w centrum miasta przy Polu Mokotowskim;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • jesteśmy firmą, przyjazną klientom i pracownikom, z certyfikatem Etycznej Firmy.

 

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.