Javascript Developer

2023-04-06T14:02:00+00:009 stycznia 2023|Archiwalne|

Wonga.pl to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego. W Polsce działamy od 2012 roku. W tym roku obchodzimy 10 urodziny. 


Wyróżnia nas:

 • Otwarta komunikacja: mówimy wprost
 • Tolerancja i otwartość: głowy mamy otwarte na inny punkt widzenia
 • Sukcesy i porażki – razem świętujemy, razem się smucimy
 • Brak rywalizacji między sobą, ale silna rywalizacja z konkurentami na rynku
 • Szanujemy się nawzajem i zawsze zakładamy dobrą wolę drugiej osoby
 • Możemy być w pracy „sobą”. Nie mamy dress codu, nie wchodzimy w żadne role
 • Lubimy spędzać czas ze sobą

Wonga została trzykrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC jako jedna z firm, dla których etyka jest kluczowym elementem działalności. Budujemy organizację opartą na zgranym i lubiącym się zespole i spełnionych, zaangażowanych pracownikach. Wszystkich pracowników traktujemy równo niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy stanowiska. 

Javascript Developer

O projekcie 

Osoba, której szukamy będzie pracowała nad utrzymywaniem i rozwojem obecnego systemu, jak i nad tworzeniem nowych projektów, takich jak nowa wersja naszej strony dla mobilnych platform.

Nasz core’owy produkt funkcjonuje na rynku już od 8 lat. Od samego początku pracujemy w trybie Agile SCRUM i mamy w tym duże doświadczenie. Mamy pełny proces CI/CD z testowymi środowiskami, wsparcie dedykowanego zespołu QA, code review i regularne wydania.

Pracujemy po partnersku! To znaczy, że dajemy dużo możliwości do samodzielnej pracy i decyzyjności w narzędziach. Ufamy sobie nawzajem i czujemy się współodpowiedzialni za projekty, w których uczestniczymy.

W ramach zespołu tworzącego i utrzymującego webową część Wonga pracujemy zarówno z rozwiązaniami, które są z nami od początku cyklu życia produktu, jak i takie, które są polem do eksperymentów. Przykładowe technologie i rozwiązania, które dołączyliśmy do naszego rozwiązania, lub które ewaluowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy:

 • Angular, który stanowi technologiczną postawę przygotowywanego rozwiązania dla klientów firmy. Z jego użyciem budujemy aplikację webową w modelu PWA
 • Cloudflare Pages (narzędzie dostarczania kodu analogiczne do Vercel czy Netlify), który testujemy jako rozwiązanie dla budowy landing pages: stron, które potrzebują wysokiej wydajności
 • Komunikacja klient-serwer z użyciem WebSockets i protokołu MQTT.

Nasze oczekiwania

Szukamy Mid/Senior Developerów, co w praktyce oznacza min. 2 lata zawodowego doświadczenia. Wymagana znajomość narzędzi/technologii/metod pracy:

 • JavaScript – oczekujemy, że czujesz się pewnie zarówno w składni języka jak i w otoczeniu: DOM API, rozwiązania do budowania aplikacji (np. Webpack, Rollup, Parcel)
 • CSS/SCSS, a także narzędzia wspomagające jak PostCSS
 • Umiejętność współpracy z projektantami nad podziałem elementów interfejsowych na praktyczne w użyciu komponenty. Projekty mamy wyrażone w Figmie, a naszą ambicją jest budowanie wewnątrzfirmowego Design Systemu
 • Używanie systemów kontroli wersji (np. GIT)
 • Współpraca nad kodem w podejściu peer code reviews (używane przez nas rozwiązanie to GitHub, ale doświadczenie z GitLab, Azure DevOps i innych też jest mile widziane)
 • RESTowy model komunikacji przeglądarki z serwerem. Poza RESTem wykorzystujemy też komunikację opartą o WebSockets, a głęboki system, którego tworzymy front webowy wykorzystuje model komunikacji CQS.

Mile widziane

 • Znajomość koncepcji testowania A/B i narzędzi realizujących takie testy (naszym wyborem jest Frosmo)
 • Nastawienie na optymalizację wydajnościową dostarczanych do przeglądarki rozwiązań (np. znajomość modelu RAIL, metryk Web Vitals, narzędzia PageSpeed Insights/Lighthouse)
 • Gotowość na czytanie kodu spoza swojej przestrzeni ekspertyzy. Wiemy, że poza dokumentacją opisową czy graficzną najwięcej szczegółów znajduje się w kodzie, ale nie zawsze jest to kod naszego zespołu. Niektóre zadania mogą się wiązać z potrzebą doczytania szczegółów implementacji w PHP, C# ale także Terraform czy Salesforce Apex
 • Chęć budowania rozwiązań, które nie tylko dobrze działają i wyglądają, ale także pozwalają na stosowanie metryk (różne aspekty działania elementów systemu mierzymy za pomocą narzędzi Google Analytics, Sentry i Splunk)
 • Otwartość na współpracę interdyscyplinarną z zespołem administrującym rozwiązaniami chmurowymi (w tym obszarze korzystamy z AWS i Cloudflare)

Oferujemy

 • Szkolenia w ramach onboardingu
 • Międzynarodowy zespół
 • Opieka medyczna w Enel-Med
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej
 • Owoce i inne łakocie (np. firmowe śniadania)
 • Niezapomniane integracje
 • Brak dress code’u
 • Gry wideo / strefa chill out’u
 • Nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji (blisko Stacji Metra Pole Mokotowskie)

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.