Dyrektor Działu Telesprzedaży i Obsługi Klienta

2024-06-05T11:24:59+00:005 czerwca 2024|Aktualne, Oferty pracy|

Wonga.pl to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego. W Polsce działamy od 2012 roku. W tym roku będziemy obchodzić 12 urodziny. 


Wyróżnia nas:

 • Otwarta komunikacja: mówimy wprost
 • Tolerancja i otwartość: głowy mamy otwarte na inny punkt widzenia
 • Sukcesy i porażki – razem świętujemy, razem się smucimy
 • Brak rywalizacji między sobą, ale silna rywalizacja z konkurentami na rynku
 • Szanujemy się nawzajem i zawsze zakładamy dobrą wolę drugiej osoby
 • Możemy być w pracy „sobą”. Nie mamy dress codu, nie wchodzimy w żadne role
 • Lubimy spędzać czas ze sobą

Wonga została trzykrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC jako jedna z firm, dla których etyka jest kluczowym elementem działalności. Budujemy organizację opartą na zgranym i lubiącym się zespole i spełnionych, zaangażowanych pracownikach. Wszystkich pracowników traktujemy równo niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy stanowiska. 

Dyrektor Działu Telesprzedaży i Obsługi Klienta

Wonga i Novum to dwie spółki należące do Grupy Kapitałowej KRUK. Jako dwie dynamicznie rozwijające się firmy z obszaru finansów, mamy jasną wizję – chcemy odkrywać nowe możliwości dla naszych klientów. Z uwagi na ciągły rozwój i chęć zapewnienia najwyższego poziomu obsługi, poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Dyrektora Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta. Poszukujemy dynamicznej i elastycznej osoby, która z entuzjazmem podejdzie do wyzwań związanych z równoczesnym kierowaniem działalnością w dwóch podmiotach, efektywnie łącząc cele i zasoby każdej z nich w celu maksymalizacji wartości dla grupy kapitałowej.

Zakres obowiązków

 • Zarządzanie zespołami sprzedaży i obsługi klienta w dwóch spółkach (Wonga i Novum Finance, łącznie 5 zespołów Contact Center, 2 zespoły backoffice).
 • Tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży oraz planów operacyjnych.
 • Realizacja budżetu sprzedażowego oraz odpowiedzialność za budżet kosztów działu.
 • Monitorowanie i analizowanie wyników sprzedaży oraz jakości obsługi klienta, podejmowanie działań naprawczych.
 • Wspieranie i motywowanie zespołów do osiągania wyznaczonych celów.
 • Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z kluczowymi partnerami (pośrednicy, platformy zakupowe).
 • Współpraca z innymi działami w celu optymalizacji procesów i zwiększenia satysfakcji klienta.
 • Szkolenie i rozwój pracowników w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta.

Nasze oczekiwania

 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w branży finansowej.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami i tworzeniu strategii sprzedaży.
 • Silne umiejętności analityczne oraz zdolność do podejmowania decyzji opartych na danych.
 • Umiejętność budowania relacji i współpracy z klientami oraz zespołem.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Wysoka odporność na stres i zdolność do pracy w dynamicznym środowisku.
 • Znajomość narzędzi i systemów wspierających sprzedaż oraz obsługę klienta.

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie: oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie wraz z motywującym systemem premiowym opartym na wynikach.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do szkoleń, mentoringu i programów rozwojowych, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele zawodowe.
 • Przyjazne środowisko pracy: pracę w dynamicznym, wspierającym zespole, który ceni współpracę i innowacyjność.
 • Wpływ na strategię firmy: możliwość realnego wpływu na strategię i rozwój firmy, w tym uczestnictwo w kluczowych projektach i inicjatywach.
 • Benefity pracownicze: pakiet opieki zdrowotnej, programy wellbeingowe, dofinansowanie do nauki i inne benefity, które wspierają Twoje zdrowie i dobrostan.
 • Innowacyjne narzędzia pracy: dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających sprzedaż oraz obsługę klienta.
 • Kultura organizacyjna: nasze wartości to niezłomność, współpraca, ciekawość, mistrzostwo i pragmatyzm. Działamy w duchu służebnego przywództwa, gdzie każdy członek zespołu ma możliwość rozwoju i osiągania sukcesów.

Jeśli jesteś osobą, która lubi wyzwania, potrafi inspirować innych i dąży do osiągania ambitnych celów, zapraszamy do aplikowania!

Etapy rekrutacji

1 etap – spotkanie online przez aplikację Teams z naszym działem HR 😉

2 etap – spotkanie z bezpośrednim przełożonym oraz członkiem/członkinią zarządu.

3 etap – Assessment Center w biurze Wonga przy ul. Żaryna 2b, bud. D.

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.