Dyrektor Działu Personalnego

2023-03-24T15:58:26+00:0027 stycznia 2023|Archiwalne|

Wonga to wielokrotnie nagradzany lider finansów online, specjalizujący się w pożyczkach internetowych. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego.

W Polsce działamy od 2012 roku. Od momentu powstania Wonga rozwija swoją niepowtarzalną kulturę. Wyróżnia nas:

 • Otwarta komunikacja: mówimy wprost
 • Tolerancja i otwartość: głowy mamy otwarte na inny punkt widzenia
 • Sukcesy i porażki – razem świętujemy, razem się smucimy
 • Brak rywalizacji między sobą, ale silna rywalizacja z konkurentami na rynku
 • Szanujemy się nawzajem i zawsze zakładamy dobrą wolę drugiej osoby
 • Możemy być w pracy „sobą”. Nie mamy dress codu, nie wchodzimy w żadne role
 • Lubimy spędzać czas ze sobą

Wonga została trzykrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC jako jedna z firm, dla których etyka jest kluczowym elementem działalności. Budujemy organizację opartą na zgranym i lubiącym się zespole i spełnionych, zaangażowanych pracownikach. Wszystkich pracowników traktujemy równo niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy stanowiska. 

Dyrektor Działu Personalnego

Twoje zadania

 • Projektowanie i wdrażanie strategii HR wspierającej rozwój firmy
 • Mentoring i wsparcie menedżerów w rozwijaniu zespołów, budowaniu zaangażowania i rozwiązywaniu problemów. Opracowywanie narzędzi HR podnoszących efektywność i komfort pracy
 • Bieżący nadzór nad obszarem twardego HR (kadry, płace)
 • Wsparcie merytoryczne zespołu w zagadnieniach kadrowo – płacowych
 • Nadzór nad polityką rekrutacyjną oraz rozwój narzędzi rekrutacyjnych
 • Projektowanie i wdrażanie efektywnego systemu szkoleń i działań rozwojowych pracowników
 • Przygotowanie i wdrażanie projektów HR, w tym m.in. wartościowanie stanowisk, ścieżki karier, onboarding, ocena 360
 • Wsparcie w doskonaleniu modelu zarządzania w organizacji (struktura, zakresy odpowiedzialności, procesy, wsparcie realizacji strategii)
 • Zarządzanie budżetem HR oraz negocjowanie stawek i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami usług i benefitów
 • Kreowanie polityki employer brandingowej we współpracy z działem PR i komunikacji
 • Współpraca z podległym zespołem – branie aktywnego udziału w projektach zespołowych i angażowanie się w pracę zespołu

Pasujesz do nas jeśli

 • Masz doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu procesami HR (min. 6 lat) i w zarządzaniu zespołem (5 osób)
 • Nie boisz się wyzwań – realizowałaś/eś różnorodne, niestandardowe projekty i cenisz sobie innowacyjne podejście (zarówno w obszarze HRu miękkiego jak i twardego)
 • Aktywnie wychodzisz naprzeciw oczekiwaniom spółki, menedżerów i pracowników oraz kreujesz adekwatne rozwiązania z uwzględnieniem różnych perspektyw
 • Masz doświadczenie we wdrażaniu narzędzi rozwojowych m.in. model kompetencji, ocena 360, metodologia Insight’s Discovery
 • Masz ogólną wiedzę o modelach zarządzania w organizacji (model OKR, zarządzanie procesami)
 • Utożsamiasz się z hasłem „Człowiek na 1-wszym miejscu”
 • Chętnie dzielisz się wiedzą
 • Dostrzegasz potrzeby zespołu i potrafisz o niego zadbać
 • Prowadzisz zespół stawiając na partnerstwo i współpracę
 • Możesz pochwalić się bardzo dobrą znajomością narzędzi HR, najlepszych praktyk w tym obszarze i trendów na rynku
 • Charakteryzuje Cię wszechstronność, otwartość i elastyczność w pracy z różnymi osobami (o różnych stylach komunikacji, poziomach stanowisk, obszarach biznesowych)
 • Wyróżnia Cię wysoka świadomość biznesowa
 • Twój poprzedni zespół płakał, gdy odchodziłaś/eś (i nie były to łzy szczęścia)

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny (karta Multisport, Enelmed)
 • Realny wpływ na kształtowanie polityki personalnej w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy w otwartym i kreatywnym zespole
 • Wygodną lokalizację miejsca pracy w centrum miasta przy Polach Mokotowskich
 • Możliwość pracy zdalnej

Nie czekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.