Dyrektor ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa

2020-05-14T14:30:56+00:004 stycznia 2019|Archiwalne|

Wonga to lider branży finansów online w Polsce, oferujący dostępne w internecie pożyczki gotówkowe dla zwykłych ludzi. Firma wielokrotnie nagradzana, konkurująca z powodzeniem ze znaczącymi instytucjami finansowymi. Sukces zawdzięcza zespołowi ambitnych ludzi, szybkiej usłudze i precyzyjnemu systemowi oceny ryzyka kredytowego. Zaawansowane technologie sprawiają, że proces jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się online w czasie rzeczywistym.

Będziesz

 • Wyznaczać kierunki rozwoju obszaru technologii, wspierać cele strategiczne i biznesowe firmy
 • Dbać o spójną i bezawaryjną pracę środowiska infrastruktury, zapewniając ciągłość działania oraz rozwój spółki
 • Zarządzać obszarami DevOps i DBA
 • Zarządzać obszarem infrastruktury sieciowej w biurze i Data Center
 • Monitorować i rozwijać narzędzia wspierające platformę produktową i procesy biznesowe
 • Zarządzać zakresem dostępów pracowniczych
 • Tworzyć procesy BCP dla firmy
 • Zarządzać zespołem i relacjami z dostawcami
 • Dbać o zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania systemów informatycznych

Kogo szukamy

Do procesu zapraszamy osoby posiadające:

 • Wyższe wykształcenie (preferowane nauki ścisłe)
 • Dobrą znajomość rozwiązań infrastrukturalnych w zarządzaniu procesami sprzedaży
  i przetwarzania danych osobowych
 • Znajomość rozwiązań chmurowych AZURE, AWS, innych
 • Umiejętność zarządzania i rozwoju obszaru Infrastruktury sieciowej
 • Umiejętność zarządzania obszarem Bezpieczeństwa Informacji
 • Znajomość metodologii pracy zespołu DevOps
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami w metodologiach zwinnych i/lub tradycyjnych
 • Umiejętność planowania i zarządzania budżetem

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • rozwój w dynamicznie rosnącej firmie
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (opiekę medyczną, lektoraty językowe, kartę Multisport lub bilety ZTM)
 • wygodną lokalizację miejsca pracy przy Polu Mokotowskim, niedaleko stacji metra

Nie zwlekaj – APLIKUJ – Dołącz do nas!

 

Zapoznaj się z zasadami i poznaj swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub pisząc na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych) poprzez przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku przekazania przez Panią/Pana Administratorowi, danych osobowych wykraczających poza zakres obligatoryjnych danych wynikający z przepisów Kodeksu pracy (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej; podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora; dostawcom oprogramowania i usług technologicznych; organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii wskazanych wyżej klauzul, a także do uzyskania do nich dostępu. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, a także po upływie okresu, podczas, którego Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W celu zapewnienia rozliczalności Pracodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany do zachowania danych osobowych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie w jakim wynika to z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych może skutkować wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.